WOZ-waarde stijgt naar hoogste punt ooit

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning bedroeg begin dit jaar € 315.000. Dit is het hoogste punt ooit, zo meldt het CBS. Een jaar eerder lag de gemiddelde WOZ-waarde nog 8,6 procent lager. In Flevoland steeg de waarde het sterkst, hekkensluiters zijn Noord-Holland en Limburg. 

De WOZ-waarde is niet alleen van belang bij de koop- of verkoop van een woning. Het is ook de basis voor diverse woongerelateerde belastingen. Denk daarbij aan onroerendezaakbelasting (ozb), het eigenwoningforfait, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffingen.

Rotterdam koploper grote steden
Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Rotterdam met 11,4 procent het sterkst toe, gevolgd door de gemeente Utrecht met 9,8 procent. Niet voor het eerst kan Amsterdam zich hier niet aan meten. De gemiddelde woningwaarde nam in de hoofdstad 2,1 procent toe, ruim onder het landelijke niveau. Deze beperkte stijging is niet verwonderlijk, na de prijsexplosie in de afgelopen jaren.

Groot verschil provincies
In Flevoland steeg de gemiddelde woningwaarde met 11,8 procent tot € 293.000 per woning. Overigens zijn woningen er nog steeds lager gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde van € 315.000. De gemiddelde woningwaarde steeg met 6,5 procent het minst hard in Limburg en Noord-Holland. Dit neemt niet weg dat woningen in Noord-Holland een gemiddelde waarde van € 391.000 hebben, het hoogst van alle provincies.

Prijs koopwoningen hoger dan WOZ-waarde
Een gemiddelde WOZ-waarde van € 315.000 lijkt weinig als je een blik op Funda werpt. De NVM publiceerde recent nog een gemiddelde verkoopprijs van € 448.000. De afwijking van de WOZ-waarde heeft verschillende oorzaken. Belangrijk is dat er bij het vaststellen wordt gekeken naar de prijs in het voorgaande jaar. Bij het vaststellen van de waarde in 2022 wordt dus de waarde in 2021 aangehouden. De stijging die in de tussentijd heeft plaatsgevonden, is hierdoor nog niet meegenomen in de cijfers.

Daarnaast worden bij de berekening de WOZ-waarde alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Het slopen van woningen en bouwen van nieuwe huizen heeft ook effect op de cijfers. Nieuwe woningen zijn gemiddeld duurder dan bestaande woningen.

Hogere WOZ-waarde niet altijd nadelig
De kans is groot dat je meer belasting gaat betalen naarmate de WOZ-waarde hoger ligt. In de eerste maanden van het jaar zijn de nieuwe waardes bekend. Je kunt binnen zes weken na ontvangst bij de gemeente bezwaar indienen als je denkt dat de stijging niet reëel is. Let er wel op dat een hogere WOZ-waarde niet alleen nadelen hoef te hebben. Zo kan bezwaar maken tegen de WOZ-waarde bijvoorbeeld korting op je hypotheekrente kosten.

De WOZ-waarde blijft naar verwachting hoog, zelfs als de woningmarkt afkoelt. Door de manier van meten werken bewegingen op de woningmarkt met vertraging door in de waarde. Medio maart volgend jaar ploft de eerstvolgende inschatting van de gemeente op de deurmat.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Hoeksch Hypotheekhuys maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie